BEZPIECZEŃSTWO IT

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Polityka Bezpieczeństwa

Świadczy usługę DRP (Disaster Recover Procedure) Opierając się o procedury gromadzenia, przechowywania i archiwizacji kluczowych danych i  infrastruktury Klienta, firma IT-ON w razie potrzeby jest w stanie w bardzo krótkim czasie przywrócić ciągłość pracy Klienta w przypadku nieoczekiwanej AWARII lub udostępnić Klientowi w razie potrzeby własną infrastrukturę teleinformatyczną.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Backup i archiwizacja danych

To usługa dla wszystkich przedsiębiorstw świadomych ważności danych przechowywanych i przetwarzanych w systemach informatycznych. W zależności od wielkości firmy zaprojektujemy odpowiedni system backupowy, wdrożymy go, a następnie możemy nim administrować. Oferujemy systemy oparte na sprzęcie i oprogramowaniu najbardziej znanych na rynku dostawców: Synology NASbackup, Kaspersky Seciurty, co pozwala na dużą elastyczność w zakresie budowy optymalnie dopasowanej usługi.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Audyt bezpieczeństwa IT

To pełen zakres audytów w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony informacji oraz utrzymania wymaganego poziomu SLA. Ponadto IT-ON przeprowadza szczegółową analizę systemu pod kątem jego podatności na zagrożenia i oceny ryzyka związanego z istniejącymi lukami.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Audyt efektywności operacyjnej

Jego celem jest optymalizacja efektywności działania infrastruktury IT w firmie, a w szczególności: optymalizacja efektywności wykorzystania systemów informatycznych, struktury organizacyjnej działu IT, infrastruktury IT wykorzystywanej w przedsiębiorstwie (hardware, software) oraz struktury kosztów.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

 

Korzyści

  • Ograniczenie czasu przestoju spowodowanego planowanymi i nieplanowanymi przerwami w działaniu usług informatycznych
  • Minimalizacja strat finansowych związanych z przerwą w działaniu kluczowych systemów biznesowych
  • Możliwość zakupienia rozwiązania odpowiedniego do bieżących potrzeb biznesowych i łatwość jego rozwijania w razie konieczności
  • Gwarancja ciągłego dostępu do krytycznych aplikacji i danych klienta
  • Większa wydajność operacyjna i produktywność poprzez usprawnienie procesów biznesowych
  • Zwiększenie  bezpieczeństwa i gwarancję dostępności systemów biznesowych i danych
  • Większa wiarygodność w oczach klientów i partnerów  poprzez eliminację potencjalnych przestojów i opóźnień w dostawach czy sprzedaży

 

Najnowsze wpisy